Hastane Organizasyon Yapısı

BAŞHEKİME DİKEY OLARAK BAĞLI BİRİMLER

 • İdari Mali Hizmetler Müdürü
 • Pratisyen Hekimler
 • Uzman Hekimleri
 • Diş Hekimleri
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 • Kalite Birimi-Verimlilik
 • Tıbbi birimler
 • Hasta İletişim Birimi

BAŞHEKİME DİKEY OLARAK BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER

 • İdari Mali Hizmetler Müdürü
 • Hekimler
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 • Kalite Birimi-Verimlilik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Hasta Hakları Birimi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Enfeksiyon Kontrol ve Önlenmesi Birimi
 • Radyoloji
 • Egitim Birimi
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Acil servis
 • Biyokimya Labaratuvarı

İDARİ VE MALİ HİZMET MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI, BİRBİRLERİNE YATAY
OLARAK BAĞLI BİRİMLER

 • Özlük ve Evrak kayıt
 • Vezne
 • İlk müracat
 • İş Sağlığı Güvenliği
 • Fatura
 • Santral
 • Taşınır Kayıt Kontrol
 • Sivil Savunma
 • Tıbbi Cihaz Bakım Onarım
 • Klinik Mühendisliği
 • Teknik Servis
 • Satın Alma birimi
 • Faturalandırma Birimi
 • Arşiv Birimi
 • Maaş Mutemetliği
 • Depolar
 • Temizlik işleri
 • Güvenlik İşleri
 • Bilgi İşlem Birimi
 • İstatistik Birim

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI, BİRBİRLERİNE
YATAY OLARAK BAĞLI

 • Poliklinikler
 • Klinikler
 • Atık yönetimi
 • Eğitimler
 • Sterilizasyon
 • Enfeksiyon