Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Hedeflerimiz:

Bilgi ve teknolojinin üst düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta ve çalışan odaklı hizmet anlayışı ile bölgesel düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı ideal tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Amaçlarımız:

 

Nitelikli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve maddi kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya bakım ve tedavi hizmeti vermek.


Modern çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin imkanları kullanılarak kolay ulaşılabilir, disiplinli, nitelikli, ekonomik, sürekli gelişen güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

 

22 Mart 2022