Hastanemiz

Tarihçemiz

Hastanemiz Tanıtım

   

Ürgüp Şeyhülislam Hayri Devlet Hastanesi'nin açılışı 1953 yılında Ürgüp Kayseri'ye bağlı olduğu için Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından yapılmıştır. İlk doktoru ve Başhekimi Dr. Fevzi YUMUL olup, 10 yataklı olarak hizmete başlamıştır. Hastanede hasta nakli ve diğer işler için bir jeep hizmet vermiştir.

Ürgüp 1954 yılında Nevşehir'e bağlanmış olup, Hastane Nevşehir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü emri altına girmiştir.

Hastanede ilk olarak apandisit, fıtık, mide vb. gibi ameliyatlar 1960-1965 yılları arasında cerrah Dr. Mahmut BİLGER tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Dönemin Sağlık Bakanı Nevşehir Milletvekili Dr. Ragıp Üner tarafından 1961 yılında 10 yataklı olan Ürgüp Şeyhülislam Hayri Devlet Hastanesi, 25 yatak kapasitesine çıkarılmış ve Ürgüp Devlet Hastanesi adı altında hizmet vermeye başlamıştır.

Şimdiki TÜREM binası olan yerde 1970-1974 yılları arasında, o zamanları Verem Hastanesi olarak ek inşaata başlanmış olup, ilk iki katı yapılmış, fakat bir takım pürüzler çıkarak inşaatı durdurulmuş ve 1974 yılında Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Dönemin Sağlık Bakanı Kaya KILIÇTURGAY tarafından Merkeze 40 Km. ye kadar olan yerler 1980 yılında kapatılarak İl merkezinde bölge hastanesi olarak faaliyete geçirilmesi tasarısı ile Ürgüp Devlet Hastanesi'ninde kapatılarak Nevşehir Devlet Hastanesine nakli istenmiş. Fakat 1981-1982 yılları arasında Ürgüp Devlet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuş, dernek yönetimi tarafından halkla irtibat kurularak hastanenin kapatılmasını engellemek amacıyla çeşitli teşebbüslerde bulunulmuş, o yıl içerisinde de Sağlık Bakanının Ürgüp'e ziyaretini fırsat bilerek Sağlık Bakanını ikna etmek için çaba sarfetmişler. O yıllarda hastanelerin kapatılma işlemleri durdurulmuş ve buna istinaden de Ürgüp Devlet Hastanesinde kapatılması işlemi durmuştur.

Hastane 25 yatak kapasitesiyle ihtiyaca az gelmiş, 1987 yılında kapasiteyi artırmak için yeni ek binanın inşaatına başlanmış olup, 1990-1991 yılları arasında inşaat tamamlanarak 1992 yılı başında binanın tamamı hizmete girmiştir.

Ayrıca hastanenin eski binası 1991 yılı sonunda onarıma alınarak 1992 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Hastane 1991 yılı sonlarında Ürgüp'ün turizm bölgesi olması ve ek binanın da yapılması sebebiyle 25 yataktan 50 yataklı hastaneye dönüşmüş,  halen 30 yatak kapasiteli olarak faaliyet yürütmektedir.

Hastane mali ve idari birimleri, hastane binası içerisinde faaliyet göstermekte iken 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve Ürgüp halkının katkıları ile yeni hizmet binasının inşasına başlanmış olup 2007 yılında faaliyete geçmiştir. Yapılan idari bina ile toplam kapalı alanı 3655 m² olmuştur.

Hastanemiz 16.04.2018 tarihinde 15 Temmuz mah. Otogar cad. No:3 Ürgüp adresinde yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni Hizmet Binamızın 50 yatak kapasitesi olup, 6 yataklı 1. basamak Yoğun Bakım Ünitesi, 5 yataklı Hemodiyaliz ünitesi, 10 yataklı Palyatif Bakım Servisi, 1 basamak acil servisi, ameliyathanesi ile halkımıza hizmet vermektedir. 

06 Eylül 2022