Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
23 Mart 2022

Tıbbi Sosyal Hizmet

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Hastane Sosyal Hizmet Birimi

Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir. Sosyal hizmet birimi başhekime bağlı faaliyet yürütür.

Sosyal Çalışmacının Görev ve Sorumlulukları

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalelerini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Sosyal Çalışmacıların görev ve sorumlulukları şunlardır:

-Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun yürütür.

-Hastaneden hizmet alan;

1.Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

2.Engelli hastalar,

3.Sağlık güvencesiz hastalar,

4.Yoksul hastalar,

5.Aile içi şiddet mağduru hastalar,

6.İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

7.Mülteci ve sığınmacı hastalar,

8.İnsan ticareti mağduru hastalar,

9.Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

10.Kronik hastalar,

11.Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

12.Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

13.Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,

14.İl dışından gelen hastalar,

Öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.

-Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.

-Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini koordine eder. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

-Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.

-Tıbbi sosyal hizmetle ilgili konularda hastane personeline, hasta ve yakınlarına yönelik eğitimler yapar.

-Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum, eğitim vb. toplantılara katılır, mesleki projeler planlar ve uygular.

-Rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutar.

-Çalışmalarından birim sorumlusuna karşı sorumludur.

-Tek sosyal çalışmacı olması halinde birim sorumlusunun görevlerini yerine getirir.

-Birim sorumlusunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Birim Çalışanları:

Ad Soyad: Burak Gök

Ünvan: Sosyal Çalışmacı

Bölüm: Sosyal Hizmet Birimi

İletişim: 1314