EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
25 Ocak 2020

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasıdır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ

 1. Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri.
 2. İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.
 3. Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması.
 4. Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.
 5. Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi.
 6. Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklinin yapılması.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

 1. Yatağa bağımlı hastalar,
 2. Yatağa yarı bağımlı hastalar
 3. Terminal dönem palyatif bakım hastaları,
 4. İleri derecedeki kas hastaları,
 5. Alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Hasta/hasta yakınları 444 38 33 numaralı Ulusal Çağrı Merkezini arayarak Evde Sağlık Hizmetlerine başvurabilirler.